Fransız Emmanuel Bué Türkiye’de…

Enerji Teknoloji Transferi, Yenilebilir Enerji Entegrasyonu, Elektrik İletimi ve Enerji Politikalarını kapsayan birikim ve tecrübeleri ile Emmanuel Bué Türkiye’de.

1971 doğumlu olan Emmanuel Bué; 1995 yılında Ecole Centrale de Lille Üniversitesi Otomatik Elektroteknik Bölümüne girerek,  yüksek mühendislik derecesi ile uluslararası bir çok kongre ve iş platformunda uzmanlığını sürdürmüştür. Alanında üstün nitelikte başarılara imza atarak, BeGrid Consulting şirketini kuran Emmanuel Bué  Avrupa Birliği başta olmak üzere, Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Meksika, Fildişi sahilleri ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler için enerji entegrasyonu ve politikaları üzerinde; danışmanlık yapmaktadır.

Begrid Consulting; enerji politikaları, enerji dağıtım, üretim ve iletim alanında etüd, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.  Enerji sektöründe 25 yıla yakın deneyimi ile Emmanuel Bué, kurucusu olduğu BeGrid Consulting çatısı altında enerji sistem ve ağ analizleri konusundaki çalışmalarını  Türkiye’den sürdürmeyi hedeflemektedir.

Emmanuel Bué aynı zamanda; iletim şebekeleri geliştirme çalışmaları, enterkoneksiyon maliyet-fayda etütleri, kapasite arttırma, enerji sektörüne yönelik arz-talep dengesinin tahmini ve uzun – orta vadeli senaryoları, güç şebekelerinin operasyonu, yenilebilir enerji entegrasyonu ve üretim yeterliliği alanındaki çalışmaları ile enerji sistem analizlerine ihtiyaç duyan enerji sektöründe ki her kullanıcı için eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

BeGrid Consulting şirketi kurucusu olan Emmanuel Bué; Türkiye’deki enerji üzerine sürdürdüğü hizmet ve faaliyetleri ile; ülke ekonomisine katkı sağlamayı, enerji etütleri, enerji sistem ve ağ analizleri, eğitim ve danışmanlığı konusundaki birikim ve tecrübelerini Türkiye pazarına sunmayı planlamaktadır.