Yiğit Akü’de 2018 için %20‘lik bir kapasite artışı planlıyoruz

Yiğit Akü Genel Müdürü Erinç Çetin Miser

2017 yılını Yiğit Akü açısından önemli teknolojik yatırımlarımızın olduğu bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Paralelin de ise; girişimlerimiz de aktif rol oynamaktadır. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımız neticesinde geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizde sektörde fark yaratmamızı sağlamıştır. Yiğit Akü bugün Türkiye’de önemli bir istihdam alanı ile anılmaktadır. Türkiye dışında, ortaklık ve iş birlikleri ile 4 fabrikada faaliyet gösteriyoruz. Uluslararası arenada hem teknolojik hem de ticari olarak Türkiye’yi ön plana çıkaracak ve tanıtacak işlere imza atma hedefi ile her geçen yıl ihracat yaptığı ülke sayısını ve ihracat rakamlarını hızla arttırıyoruz.

Sektörel olarak yenilenebilir enerji kaynakları için depolama ihtiyaçlarına yönelik endüstriyel tip akü pazarı ve stop-start akülerin yeni araçlarda kullanılması ile birlikte çevrim yeteneği artırılmış, starter bir akü pazarı gelişiyor. Bu gelişime paralel sektörde yeniliklere ve yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yiğit Akü; kurşun asit akümülatörler konusunda Dünya ile yarışan bir konumdadır. Dünya akü sektörünün önemli gelişmelerini yakından takip ederek, uluslararası fuarlarda ve konferanslarda yer almaktayız. Global arenada üst seviyedeki konferanslara katılarak, bilimsel makaleler ve araştırmalar ile Ar-Ge faaliyetlerindeki başarılarını sektör ile buluşturuyoruz. Tüm bu gelişmeler Yiğit Akü’ye olduğu kadar, Türk akü sektörüne de önemli katkılar sağlıyor. Beklentimiz alternatif enerjileri depolamak üzere yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesene katkının artırılmasıdır. Tümüyle kendi knowhow’ını üreten ve dünya ile rekabet edebilecek konumda ivmeler yaratmayı başardığımız bu alanda, rekabet edebilmek üzere önemli desteklere ihtiyacımız var.

Dünyada lityum iyon başta olmak üzere alternatif piller üreten şirketlerin üretim hacimleri ve marka değerleri tartışılmaz. Maalesef bu pazara lider olarak girmek oldukça zor, fakat iyi bir strateji ve bütünsel bir mücadele ile yatırımdan satışa, tüm bu sürecin desteklenmesi ile Türkiye’nin elektronik, haberleşme, askeri sanayi, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar başta olmak üzere tümüyle milli ve yerli çözümler üretmesi ve başarı ile geliştirmeye devam etmesi mümkün.

Yiğit Akü’nün 2018 yılı ve akabindeki yıllarda yer alacağı planlamaları; Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda elde edilen fayda doğrultusunda, daha rekabetçi şartları elde edebilecek şekilde, yararlandığı insan kaynağının verimini arttırmaktır. Küresel alanda çıkaracağı ürünlerle markalaşmanın, karlılığının ve cirosunun yükselmesi, Türkiye’nin enerji depolama alanındaki önde gelen ülkeler arasında olmasını ve Yiğit Akü’ nün dünya akü sektöründe lider şirket olmasını sağlamaktır.

Yiğit Akü’nün büyüme hedeflerini doğru belirlemek en önemli kavramlarımız arasında. Sistemi doğru yapılandırdığınızda ve sistemi büyümeye açık bir hale getirdiğinizde pazardaki yüksek rekabetin içinden sıyrılmak mümkün.

Yiğit Akü, yeni model yatırımları, iş model girişimleri, ar-ge ve ür-ge’deki üstün niteliklerin devamını sağlayarak büyüme hedeflerini sürdürüyor. Yaygınlaştırma stratejisi ile sürdürülebilir ilkesi ile büyüme çizelgemizden taviz vermeden tüm hizmet ve faaliyet alanlarının verimliliğini sağlayarak yoluna devam ediyor. Kısa ve uzun vadede ki yatırımlarını efektif bir şekilde planlayarak, kalıcı değerler bırakmayı hedefliyor.

Dünya genelinde; konusunda söz sahibi yerli bir firma olarak istihdam oluşturmak, teknolojiye milli sahiplik, %50’nin üzerinde ihracat oranları ile ülke ekonomisine katkı sağlamak belirlenen hedefler arasında. Yiğit Akü’nün hemen hemen her endüstri koluna yönelik geliştirdiği akü çeşitliliğinde yenilikler ve gelişimi destekleyen ürünleri sektöre kazandırmak ön planda.

Yiğit Akü, sürdürülebilir üretim planlamaları ve her yıl alanında son teknoloji makine yatırımları ile kapasitesini arttırıyor. Starter akülerdeki öncülüğünü, endüstriyel sektöre hitap eden batarya gruplara da taşıyabilmek için son yıllarda çeşitli çalışmalar ve yatırımlar yapıyor. Bu kapsamda Ankara Organize Sanayi bölgesi içerisinde üçüncü fabrika inşaatı hızla devam ediyor ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, kurşun plakalı akü tasarımlarımıza ilave olarak, Türkiye’nin ilk ve tek Lityum Batarya üretim tesisini kurmanın gururunu yaşıyor. Enerji sektöründe uzun vadedeki yaşanacak dar boğazlar ve hava kirliliğindeki azımsanmayacak artışlar, enerji üretim, dağıtım ve verimli kullanımını çok daha fazla önem kazanıyor ve öne çıkıyor. Bu yönde 40 yılın üzerinde üretim tecrübesi ile sektörün liderlerinden Yiğit Akü olarak kayıtsız kalmamayı tercih ediyor ve alternatif bataryalar üzerinde çalışmalar yapıyoruz.

Akü sektörel olarak enerji depolama işi olarak ele alındığında, tüm enerji ihtiyacı çözümlerinde iddialı olduğumuzu söylememiz daha doğru olur. Özellikle Li-Ion ve alternatif güç depolama sistemleri açısından Türkiye açısından ilkleri gerçekleştirdik.

Mevcut fabrikalarımızın kapasite artırımları ve yeni pazarlar 2018 yılı gündemimizin ana başlıkları.

Yukarıda belirttiğimiz şekilde kapasite artırımı ile ilgili yatırım planları devreye alındı, 2018 için %20‘lik bir kapasite artışı planlıyoruz.

Serbest piyasa ekonomisinde yerli üretimin teşviği, küresel pazarlarda satışımız artması için önemli, bunu sağlamak için öncelikle Ar-Ge yatırımları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu görüyoruz , kendi know-how’ımız üretmek aynı zamanda ürün maliyet verimliliğine direkt katma değer sağlıyor , Yiğit Akü’nün de gelişime yönelik uzun yıllardır , politikasının başında arge yatırımları gelmektedir.