Hankook hisse senetlerinin değerini destekleyici kararlar aldı

Hankook, yönetim kurulu toplantısında hisse senetlerinin değerini geliştirici uygulamaları hayata geçirme yönünde karar aldı. Söz konusu uygulamalar arasında  bir hisse geri alım programı, temettü oranında artış, yönetim kurulu için yapısal bir sistemin tesisi ve hissedarlar için elektronik oylama sisteminin devreye alınması bulunuyor. Faaliyetler için gerekli olmayan gayrimenkullerin satışı ve çeşitli inovasyonlar da mali tabloyu daha da güçlendirecek ve gelecekteki yatırımları güvence altına alacak- adımlar arasında sayılıyor.

Premium lastik üreticisi Hankook, aldığı yönetim kurulu kararıyla hisse değerini artırmak, şirketin mali durumu ve rekabet gücünü daha da güçlendirmek amacında olduğunu açıkladı. Hankook, hissedarların haklarını korumak ve şirketin değerini artırmak için öncelikle yönetim kurulu toplantısında, önümüzdeki altı aylık dönemde 50 milyar KRW (yaklaşık 36.8 milyon EUR) tutarında bir hisse geri alım programının uygulanmasına onay verdi. Bunun yanı sıra Hankook Technology Group, 2019 yılı için adi hisse başına 350 KRW (0,26 EUR) temettü ödemeye karar vermiş bulunuyor, ki bu rakam 2018’deki 300 KRW (0,22 EUR) rakamının epey üzerinde. Şirketin bağlı kuruluşu niteliğindeki Hankook Lastikleri de hisse başına 550 KRW (0,40 EUR) temettü ödeme kararıyla, 2019’da ödenecek toplam temettü tutarını 68,1 milyar KRW (yaklaşık 50 milyon EUR) düzeyine ulaştırıyor. Bu ise hisse başına ödenen temettünün 450 KRW (0,33 EUR) olduğu ve toplam tutarın 55,7 milyar KRW (yaklaşık 41 milyon EUR) olarak gerçekleştiği 2018’e kıyasla yaklaşık %22’lik bir artışa tekabül ediyor. Hankook, her zaman için kârlılık stratejisini yatırım planları ve piyasadaki güncel koşullar doğrultusunda geliştirerek, hissedarlarının elindeki değeri artırma kararlılığıyla hareket etmeye devam ediyor.

Bu tedbirlerin yanında dışarıdan katılan yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için de organizasyonel bir sistem kurularak, şirket yönetiminde şeffaflığın daha da artırılması planlanıyor. Bu bağlamda elektronik oylama sisteminin kurulması, hissedarların haklarını kullanabilmelerini teşvik etmek ve onlarla iletişim fırsatlarını geliştirmek amacına hizmet edecek. Uzun vadede yönetim kurulu ve denetim yapılarının oynadıkları rollerin geliştirilmesi suretiyle gelişmiş bir kurumsal yönetişim yapısı oluşturmak amaçlanmakta. AA kredi notuna sahip Hankook Lastikleri,son derece başarılı faaliyetlere ilişkin nakit akışının bir yansıması olarak, istikrarlı bir nakit akışı tablosuna sahip. Şirket bir yandan da kredi geri ödemelerinin serbest bırakılan ödeneklerden karşılandığı mükemmel bir mali yapının da faydasını görmektedir. Hankook, bir yandan da gelecekteki yatırımlarını güvenceye almak üzere varlıklarını optimize etmeye ve mali tablosunu güçlendirmeye odaklanacak. Busan Yeongdo Adasındaki lojistik merkezi gibi bugün faal olmayan gayrimenkuller satılarak, elde edilen fonlar büyümeyi tetikleyecek yeni yatırımlara kanalize edilecek.

Bir yandan da inovasyon yoluyla Hankook’un asıl operasyonlarındaki rekabet gücü artırılması planlanmakta. Lastik üreticisi ürün geliştirme, lojistik, pazarlama ve satış da dâhil olmak üzere tüm alanlarda iş süreçlerini yenileyecek. Özellikle yeni araçlar için lastik geliştirme ve teslimat kapasitesini artırma amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirilecek. Müşterilerin ihtiyaçlarında ve pazarda dijital dönüşümün bir sonucu olarak meydana gelen değişimlere aktif bir yanıt olarak, satışları ve pazar payını sürdürülebilir bir biçimde artırmak için ABD ve Avrupa’da yeni dağıtım kanalları oluşturulacak.. Hissedarların şirkete halihazırda duyduğu güveni daha da vurgulamak için yeni projelere ilişkin tüm önemli kararlarda en büyük öncelik hisse değerine verilecek.

Hankook Technology Group Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hyun Shick Cho bu konuda “Her ne kadar COVID-19 salgını ve azalan talep gibi nedenlerden ötürü Avrupa ve ABD başta olmak üzere global otomotiv sektörü fabrika ve dağıtım kanallarının durması ile birlikte sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayken, kısa vadede gelirlerde bir azalma kaçınılmaz. Ancak salgın sona erer ermez, tabloyu olumluya çevirmek için gereken tüm hazırlıkları yaptık. Mevcut faaliyetlerimizde inovasyona devam ederken, üstün mali tablomuzdan hareketle bugünkü ve gelecekteki rekabet gücümüzü artırmak için yeni yatırımlar ile birleşme ve satın alma olanaklarını da değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bunlar da hisse değerini daha da artıracaktır” diyor.