Dijital ve birbirine bağlı bir Otomotiv Yenileme Pazarı

AraMedya ekibi olarak sektörün dijital alanda önemli bir hizmet vereni olan TecAlliance GmbH firmasından Fabrizio Giannelli ve firmanın Türkiye’deki iş ortağı İndigo Teknoloji Danışmanlık Ltd. Şti. ’den İlke Sarı ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik ve önemli bazı bilgiler edindik.Röportajın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

 

Dijitalleşme ve bağlantılı pazarlar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

FG: Dijitalleşme, toplum ve ekonomideki dönüşümün motor gücü olarak her alanda karşımıza çıkıyor, iletişim, entegrasyon ve üretim biçimlerini değiştiriyor. Yolcu, yük ve iş taşıtlarının gelişimi de dijitalleşmeden etkileniyor. Dolayısıyla Otomotiv Yenileme Pazarı da. Dijitalleşme sayesinde piyasalar her zamankinden daha yaygın ağlar oluşturuyor. Bu ise tüm katılımcıların yararına bir gelişmedir.

Peki TecAlliance’ın yenileme pazarı için yarattığı somut değer nedir?

FG: TecAlliance Otomotiv Yenileme Pazarı’nın optimizasyonu ve dijitalleşmesine yönelik sunduğu hizmetleri veri, süreç, danışmanlık ve hizmet alanlarında yoğunlaştırıyor. Ana faaliyet alanı ise verilerdir.

TecAlliance 20 yılı aşkın süredir, uluslararası otomotiv yenileme pazarı için motorlu taşıt onarımı ve bakımına yönelik ihtiyaç duyulan ve tüm üreticileri kapsayan yedek parça verilerine yönelik standartlaştırma çalışması yürütüyor.Odak noktasında piyasa katılımcılarının kendi içlerindeki ve aralarındaki işlemler için veri standardizasyonu ve süreç optimizasyonu yer alır.

Veri standartlaştırma çalışmalarının reel ticarete faydası nedir?

İS: Standartlaştırma sayesinde ortak bir paydayı paylaşabiliriz ve bu standartlar üzerinde bina edilen hem verimli hem de etkin sistemler oluşturabiliriz. Ürün ve motorlu taşıt tanımlarında, yazılım sistemlerinde ve kurumlar arası veri alış-verişinde standart bir yapının olmadığı kurumların üretim ve iş geliştirme operasyonları ve dağıtım zinciri faaliyetleri çok zahmetli ve tartışılır sonuçlar vermektedir. Oysa ki, parça üreticileri strateji planlarını standardize edilmiş veri ve süreçlerle daha iyi şekilde gerçekleştirebilir, dağıtım zinciri ise kendi ana faaliyeti dışında kalan çoğu yan işlerden (Ör: tedarikçilerden ürün bilgilerini toplama,derleme, tasnif etme, güncelleme) vaz geçerek hem satış cirolarını,hem hizmet kalitesini hem de marka ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

FG: TecAlliance, dünyanın önde gelen veri tedarikçilerinden biri olarak, yedek parça bilgileri ve motorlu taşıt açıklamaları alanında pazar standartlarını belirliyor.Motorlu taşıt üreticilerinden, motorlu taşıt istatistik kayıtları tutan kurumlardan, yedek parça üreticileri gibi çok farklı kaynaklardan gelen verileri dünya çapında derliyor, TecAlliance standardına göre hazırlıyor, farklı bilgi gereksinimlerine göre filtreliyor ve piyasaya sunuyor. Bu veri ve bilgi birikimi ile tamirhaneleri, satıcıları ve parça sanayisini dijital dünyada bir araya getiriyor. Filo, leasing ve sigorta şirketleri de bakım ve aşınma çalışması işlemlerinde taşıt üreticilerinin ortak potada eritilmiş tamir ve bakım verilerinden istifade edebiliyor.

Bu bağlamda, bizlerin TecDoc olarak bildiğimiz çözümünüz nasıl bir yerde yer alıyor?

FG: TecAlliance veritabanı, hizmet portföyünün merkezi bileşenidir. Bunun için dünyanın her yerindeki otomobil tedarikçileri ve parça üreticilerinden motorlu taşıt ve ürün verilerini toplarız. Bu amaçla Batı ve Doğu Avrupa, ABD, Brezilya, Meksika ve Çin’de yerel ofislerimiz vardır. Çok çeşitli türlerdeki bu verileri tanınmış TecDoc standardımız temelinde tek tip bir yapıya kavuştururuz. Peki, bu neden gerekli? Parça üreticileri teknik olarak aynı bileşenler için farklı açıklamalara sahiptir. Parça sanayisi ve parça ticaretiyle işbirliği içinde, genel parçalara yönelik net bir açıklama sunan TecDoc standardını tanımladık. Yedek parça ya da parça karşılaştırması veya onarım ve bakım bilgileri için “arama ve bulma” ancak böyle mümkün hale gelir. Veriler TecAlliance sistemlerinde bulunur ve kendi endüstriyel veya ticari sistemlerinize entegre edilebilir.

İS: Mevcut ekonomi perspektifinin tüm paydaşları daha verimli faaliyetlerde bulunmaya zorladığı gerçeği de hesaba katıldığında TecAlliance’ın, üretici ve dağıtıcı firmaları iç ve dış pazarlarda destekleyebilme potansiyeli daha belirgin şekilde görülmektedir.

Bu açıdan, TecAlliance TecDoc Inside, gerek markasına yatırım yapıp uluslararası otomotiv yenileme pazarında daha iyi konumlara gelme hedefindeki,gerekse satışlarını fason üretim kontratları ile yükseltme hedefindeki kurumlar için doğru fırsatlar sağlayan çözümdür.